Video explains | Mathematics part -1 | Class IX | Chapter 3 | Pairs of Equations | സമവാക്യജോടികൾ Video Part - 1

: Dr Manu V T
: 2020-12-10

Video explains - mathematics part 1 - class 9 - chapter 3 - pairs of equations - video part 2

: Dr Manu V T
: 2020-12-10

ഭിന്നസംഖ്യ ഉൾപ്പെടുന്ന സമവാക്യ ജോഡികളുടെ പാഠപുസ്തകത്തിൽ തന്നെയുള്ള ഉദാഹരണമാണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത ലഘു വീഡിയോകളായാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിലെ ആദ്യ ഭാഗമാണിത്.

: Dr Manu V T
: 2020-12-10

ഭിന്നസംഖ്യ ഉൾപ്പെടുന്ന സമവാക്യ ജോഡികളുടെ പാഠപുസ്തകത്തിൽ തന്നെയുള്ള ഉദാഹരണമാണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത ലഘു വീഡിയോകളായാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിലെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമാണ്

: Dr Manu V T
: 2020-12-10
Our Supporters